Välikäimlate tellimine

Tellimiseks täitke palun järgnev tellimisvorm:

  Firma nimi+aadress:

  Kontaktisik:

  Telefoninumber:

  Email:

  Käimla tüüp:

  Käimlate arv:

  Rendiperioodi algus:

  Rendiperioodi lõpp:

  Paigalduse aadress:

  Lisainfo, küsimused ja märkused: